Livingjoy opleidingen in sound healing & praktijk
Bel naar 038-4660868 of mail naar info@livingjoy.nl

Kracht van Klank

Kracht van Klank
9 mei 2018 Living Joy

བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བ།

Waarom Klank…

Elke toon en elke klank heeft een herz/trilling. De klank van water geeft daarin bijvoorbeeld een ander trilling af dan wind. Dit wekt ook een ander gevoel op waardoor de natuurlijke staat van je lichaamsbewustzijn wordt aangewakkerd.

Je hebt daarin gezonde trillingen en ongezonde trillingen.
Elk orgaan heeft een trilling en elke gedachte heeft een trilling.
De woorden die je gebruikt, je gedachten, je levenservaringen en je leef omgeving. Deze trillingen worden resonantie of ook wel energie genoemd.
Alles heeft daarom een resonantie/trilling. Als er een langdurige tijd in jou of om jou heen iets uit balans is wordt je ziek. Deze disbalans uit zich via mentale disbalans , lichamelijke en geestelijk.

LivingJoy maakt gebruik van Traditionele klankschalen en Tuning forks (stemvorken) gericht op het lichaam, de meridianen en de chakra’s om disbalans in lichaam, geest en mentaal te neutraliseren.

Omdat met klank in verschillende resonantie wordt ingezet om lichaam en geest te helen heeft deze helingstechniek al vele mensen geholpen met hun problemen op energetisch niveau, geestelijk niveau, spiritueel en lichamelijk niveau. Daarnaast is natuurlijk niet weg te denken dat klank door de eeuwen heen door generaties/voorouders en sjamanistische stammen wordt ingezet voor heling.

Diverse studies hebben aangetoont wat klank met cellen doet o.a. met het levende organismen water. Een daarvan is de belangrijke wetenschapper Dr. Emoto die getest heeft wat woorden en gedachten kracht doet met water.